Evelino Pidò

Concert

À propos

Gaetano Donizetti
Roberto Devreux
Opera Seria
 en trois actes, 1837